Αρχική / Λευκώματα / Lépidoptères / Rhopalocères / Nymphalidae / Coenonympha pamphilus [9]

Procris, Fadet commun