Pradžia / Albumai / Mammifères / Rodentia

Ordre des Rongeurs.