ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Oiseaux / Accipitriformes / Accipitridae / Vautour fauve [12]

Gyps fulvus.