ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Lépidoptères / Hétérocères / Geometridae / Chiasma clathrata [3]

Géomètre à barreaux