בית / אלבומים / Oiseaux / Falconiformes / Falconidae / Faucon pèlerin [1]

Falco peregrinus Tunstall, 1771