Home / Albums / Hexapoda / Hymenoptères / Apidae / Apis mellifera 12