בית / אלבומים / Oiseaux / Pelecaniformes / Ardeidae / Crabier chevelu [8]