Forside / Albummer / Tag Chroicocephalus ridibundus [22]