Forside / Albummer / Tag Chroicocephalus ridibundus [27]