Forside / Albummer / Tag Chroicocephalus ridibundus [23]