Hasiera / Albumak / Etiketa Chroicocephalus ridibundus [27]