Hasiera / Albumak / Etiketa Chroicocephalus ridibundus [23]