Hasiera / Albumak / Etiketa Chroicocephalus ridibundus [22]