დასაწყისი / გალერეა / საძიებო სიტყვები Chroicocephalus ridibundus + Goéland brun [4]