ಮುಖಪುಟ / ಸಂಪುಟಗಳು / ಟ್ಯಾಗ್ Lac de Maine (Bouchemaine 49) [69]