இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொல் Lac de Maine (Bouchemaine 49) [69]