இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொல் La Pointe (Bouchemaine 49) [10]